aftryk

Oplysninger i henhold til § 5 TMG


SmukBird GbR
Brotstr. 1
54290 Trier

Repræsenteret af:
Manuela Kluge, Bogdan Ses

Kontakt


Telefon: +49 6515613270
E-mail: mail@smukbird.de

Salgsskatte-ID


Momsregistreringsnummer i henhold til § 27 a i Umsatzsteuergesetz:
DE337532933

Ansvarlig redaktør

Bogdan Ses

Tvistbilæggelse i EU

Europa-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Du kan finde vores e-mailadresse i ovenstående aftryk.

Tvistbilæggelse på forbrugerområdet/universelt voldgiftsnævn
Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

Ansvar for indholdet


Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med de generelle love i henhold til § 7 stk. 1 i TMG. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede oplysninger fra tredjeparter eller til at undersøge forhold, der tyder på ulovlig aktivitet.

Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i overensstemmelse med den almindelige lovgivning forbliver upåvirket af dette. Ansvar i denne henseende er imidlertid kun muligt fra det tidspunkt, hvor en konkret overtrædelse af loven bliver kendt. Hvis vi bliver opmærksomme på sådanne overtrædelser, fjerner vi straks det relevante indhold.

Ansvar for links


Vores websted indeholder links til eksterne websteder fra tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for eventuelle lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linkningen.

En permanent overvågning af indholdet af de linkede sider er dog ikke rimelig, hvis der ikke er konkrete tegn på en lovovertrædelse. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser af loven, fjerner vi straks sådanne links.

Copyright


Indholdet og de værker, der er skabt af operatørerne på disse sider, er omfattet af den tyske ophavsretslovgivning. Kopiering, behandling, distribution eller enhver form for kommerciel udnyttelse af sådant materiale, der ligger uden for ophavsretslovens anvendelsesområde, kræver forudgående skriftligt samtykke fra den respektive ophavsmand eller skaber. Downloads og kopier af dette websted er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug.

I det omfang indholdet på dette websted ikke er skabt af operatøren, respekteres tredjeparters ophavsret. Især indhold fra tredjeparter er markeret som sådant. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, fjerner vi straks sådant indhold.