Dataskydd

Den person som ansvarar för databehandlingen är:

SmukBird GbR
Brotstr. 1
54290 Trier
Tyskland
mail@smukbird.de

Telefon: +49 6515613270

Tack för ditt intresse för vår webbutik. Skyddet av din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan informerar vi dig i detalj om hanteringen av dina uppgifter.

1. Tillgång till data och värdskap

Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna några personuppgifter. Varje gång du går in på en webbplats sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som till exempel innehåller namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för åtkomsten, mängden överförda data och den begärande leverantören (åtkomstuppgifter) samt dokumenterar åtkomsten. Dessa åtkomstuppgifter utvärderas endast för att säkerställa att webbplatsen fungerar utan problem och för att förbättra våra tjänster. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en korrekt presentation av vårt erbjudande, som väger tyngre än våra intressen i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. f i DSGVO. Alla åtkomstuppgifter raderas senast sju dagar efter det att ditt besök på webbplatsen har avslutats.

 Hosting

Tjänsterna för hosting och visning av webbplatsen tillhandahålls delvis av våra tjänsteleverantörer som en del av behandlingen för vår räkning. Om inget annat anges i denna sekretesspolicy behandlas alla åtkomstuppgifter och alla uppgifter som samlas in i avsedda formulär på denna webbplats på deras servrar. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem kan du använda det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

2. Databehandling för avtalsbehandling, kontakt och öppnande av ett kundkonto

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt lämnar dem till oss i samband med din beställning eller när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall behöver uppgifterna för att kunna behandla avtalet eller för att behandla din kontakt och du kan inte skicka beställningen eller kontakten utan att lämna dessa uppgifter. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter som du lämnar för att behandla avtalet och dina förfrågningar i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. b DSGVO.
Om du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO genom att besluta att öppna ett kundkonto, kommer vi att använda dina uppgifter i syfte att öppna ett kundkonto. Ytterligare information om behandlingen av dina uppgifter, i synnerhet om överföringen till våra tjänsteleverantörer för order-, betalnings- och leveranshantering, finns i följande avsnitt i denna sekretesspolicy. Efter avslutad behandling av avtalet eller radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att begränsas för fortsatt behandling och raderas efter utgången av de skattemässiga och handelsrättsliga lagringstiderna i enlighet med artikel 6.1 första meningen c i DSGVO, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6.1 första meningen a i DSGVO eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring. Du kan när som helst radera ditt kundkonto genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy eller via en funktion som tillhandahålls för detta ändamål i kundkontot.

3. Behandling av uppgifter i syfte att behandla försändelser

I syfte att uppfylla avtalet i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. b DSGVO lämnar vi dina uppgifter vidare till den leverantör av frakttjänster som har fått i uppdrag att leverera, i den mån det är nödvändigt för att leverera de beställda varorna.

Detsamma gäller överföringen av uppgifter till våra tillverkare eller grossister i de fall då de tar hand om leveransen åt oss (drop shipment). Dessa betraktas som leverantörer av frakttjänster i enlighet med denna dataskyddsförklaring.

 Överföring av uppgifter till leverantörer av transporttjänster för att meddela leverans.
Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke under eller efter din beställning kommer vi att överföra din e-postadress till den utvalda fraktleverantören på grundval av detta samtycke i enlighet med artikel 6.1 första meningen 1 a DSGVO så att fraktleverantören kan kontakta dig före leverans för att meddela eller samordna leveransen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna dataskyddsdeklaration eller direkt till leverantören av frakttjänster på den kontaktadress som anges nedan. Efter återkallelsen raderar vi dina uppgifter som tillhandahållits för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Tyskland

4. Databehandling för betalningshantering

När vi hanterar betalningar i vår webbshop samarbetar vi med följande partner: tekniska tjänsteleverantörer, kreditinstitut, betaltjänstleverantörer.

4.1 Databehandling för transaktionsbehandling

Beroende på vilken betalningsmetod som valts lämnar vi vidare de uppgifter som krävs för att behandla betalningstransaktionen till våra tekniska tjänsteleverantörer, som arbetar för oss inom ramen för orderbehandlingen, eller till de kreditinstitut som vi anlitat eller till den valda betaltjänstleverantören, i den mån det är nödvändigt för att behandla betalningen. Detta tjänar till att uppfylla avtalet enligt artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO. I vissa fall samlar betaltjänstleverantörerna själva in de uppgifter som krävs för att behandla betalningen, t.ex. på sin egen webbplats eller via en teknisk integration i beställningsprocessen. I detta avseende gäller sekretesspolicyn för respektive betaltjänstleverantör.
Om du har några frågor om våra samarbetspartners för betalningshantering och grunden för vårt samarbete med dem, vänligen använd det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

4.2 Databehandling för att förebygga bedrägerier och optimera våra betalningsprocesser

I förekommande fall förser vi våra tjänsteleverantörer med ytterligare uppgifter som de använder tillsammans med de uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av betalningen som våra processorer för att förebygga bedrägerier och optimera våra betalningsprocesser (t.ex. fakturering, behandling av ifrågasatta betalningar, bokföringsstöd). I enlighet med artikel 6.1 första meningen 1 lit. f i DSGVO tjänar detta till att skydda våra legitima intressen i vårt skydd mot bedrägerier eller i en effektiv betalningshantering, vilka väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning.

5. Reklam via e-post

5.1 Nyhetsbrev via e-post utan registrering och din rätt till invändningar

Om vi får din e-postadress i samband med försäljningen av en produkt eller tjänst och du inte har motsatt dig detta, förbehåller vi oss rätten att på grundval av § 7.3 i den tyska lagen om illojal konkurrens (UWG) regelbundet skicka dig erbjudanden via e-post om liknande produkter som du redan har köpt från vårt sortiment. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen av att vända oss till våra kunder på ett reklammässigt sätt, vilket väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning.
Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna dataskyddsförklaring eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i reklamen, utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnader enligt grundtaxan.

5.2 Utskick av nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kan också skickas av våra tjänsteleverantörer som en del av behandlingen för vår räkning. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem kan du använda det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

5.3 Skicka begäran om utvärdering via e-post

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO, kommer vi att använda din e-postadress för att be dig skicka in ett betyg på din beställning via det betygssystem vi använder. Detta samtycke kan när som helst återkallas genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna dataskyddsförklaring eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i begäran om betygsättning.

Begäran om klassificering kan också skickas av våra tjänsteleverantörer som en del av behandlingen för vår räkning. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem kan du använda det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

6. Cookies och annan teknik

6.1 Allmän information

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi tekniker, inklusive så kallade cookies, på olika sidor. Cookies är små textfiler som lagras automatiskt på din terminal. Vissa av de cookies vi använder raderas i slutet av webbläsarsessionen, dvs. när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din slutenhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies).
Vi använder sådan teknik som är absolut nödvändig för att kunna använda vissa funktioner på vår webbplats (t.ex. shoppingvagnsfunktionen). Dessa tekniker samlar in och behandlar IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om din användning av vår webbplats (t.ex. information om innehållet i kundvagnen). Inom ramen för en intresseavvägning tjänar detta överordnade legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. f DSGVO.

Dessutom använder vi tekniker för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som vi har (t.ex. för att kunna bevisa samtycke till behandling av dina personuppgifter) samt för webbanalys och marknadsföring online. Ytterligare information om detta, inklusive respektive rättslig grund för databehandlingen, finns i följande avsnitt av denna sekretesspolicy.

Du hittar inställningar för cookies i din webbläsare på följande länkar:  Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Om du har samtyckt till användningen av tekniken i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i integritetspolicyn. Du kan också gå till följande länk: https://smukbird.de. Om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

6.2 Cookiebot plattform för hantering av samtycke

Vi använder Cookiebot på vår webbplats för att informera dig om cookies och annan teknik som vi använder på vår webbplats, samt för att vid behov få, hantera och dokumentera ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas med denna teknik. Detta är nödvändigt enligt artikel 6.1 p. 1 lit. c i DSGVO för att uppfylla vår rättsliga skyldighet enligt artikel 7.1 i DSGVO att kunna bevisa ditt samtycke till den behandling av dina personuppgifter som vi är skyldiga att göra. Cookiebot är en tjänst som erbjuds av Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn, Danmark, som behandlar dina uppgifter för vår räkning.
När du skickar din cookie-deklaration på vår webbplats lagrar Cookiebots webbserver din anonymiserade IP-adress, datum och tid för din deklaration, webbläsarinformation, den webbadress från vilken deklarationen skickades, information om ditt samtyckesbeteende och en anonym slumpmässig nyckel. Dessutom används en cookie som innehåller information om ditt samtyckesbeteende och nyckeln. Dina uppgifter raderas efter tolv månader, om du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

7. Användning av cookies och annan teknik för webbanalys och reklam

Om du har gett ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 mening 1 lit. a i DSGVO använder vi följande cookies och andra tekniker från tredjepartsleverantörer på vår webbplats. När ändamålet har upphört och vi inte längre använder respektive teknik kommer de uppgifter som samlats in i detta sammanhang att raderas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Mer information om dina möjligheter att återkalla din användning finns i avsnittet "Cookies och annan teknik". Ytterligare information om grunderna för vårt samarbete med de enskilda leverantörerna finns i de enskilda teknikerna. Om du har några frågor om leverantörerna och grunden för vårt samarbete med dem kan du använda det kontaktalternativ som beskrivs i denna integritetspolicy.

7.1 Användning av Googles tjänster

Vi använder teknik från Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"), som beskrivs nedan. Den information som samlas in automatiskt av Google-teknik om din användning av vår webbplats överförs i allmänhet till en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete bygger på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Om din IP-adress samlas in med hjälp av Googles teknik förkortas den innan den lagras på Googles servrar genom att aktivera IP-anonymisering. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server och förkortas där. Om inget annat anges för de enskilda teknikerna baseras databehandlingen på ett avtal som ingåtts för respektive teknik mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 i DSGVO. Ytterligare information om Googles databehandling finns i Googles dataskyddspolicy.

 Google Analytics
I syfte att analysera webbplatsen samlar Google Analytics automatiskt in och lagrar data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om din användning av vår webbplats), från vilka användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Cookies kan användas för detta ändamål. I princip kommer din IP-adress inte att sammanföras med andra uppgifter från Google. Databehandlingen utförs av Google på grundval av ett avtal om orderbehandling.

 Google Ads

I reklamsyfte i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser sätts den så kallade Google Remarketing Cookie när du besöker vår webbplats. Denna cookie möjliggör automatiskt intressebaserad reklam genom att samla in och bearbeta data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om din användning av vår webbplats) och med hjälp av ett pseudonymt CookieID och på grundval av de sidor du har besökt. Ytterligare databehandling sker endast om du har aktiverat inställningen "personaliserad reklam" i ditt Google-konto. Om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats kommer Google i detta fall att använda dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för återmarknadsföring mellan olika enheter.

 Google Fonts

För en enhetlig presentation av innehållet på vår webbplats samlas data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare) in av skriptkoden "Google Fonts", överförs till Google och behandlas därefter av Google. Vi har inget inflytande över denna efterföljande databehandling.

 Plugin för YouTube-video

För att integrera innehåll från tredje part samlas data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare) in via YouTube-videoplugin i det utökade dataskyddsläge som används av oss, överförs till Google och behandlas därefter av Google endast om du spelar upp en video.

7.2 Andra leverantörer av webbanalys och marknadsföringstjänster på nätet

Användning av Matomo som en mjukvarulösning för webbanalys
I syfte att analysera webbplatsen samlas data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om hur du använder vår webbplats) automatiskt in och lagras med hjälp av programvaran Matomo från InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nya Zeeland, varifrån användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Cookies kan användas för detta ändamål. De pseudonymiserade användningsprofilerna kombineras inte med personuppgifter om den som bär pseudonymen utan ditt uttryckliga samtycke, som måste ges separat. Matomos databehandling sker på våra servrar.

 Användning av Vimeo video plugin för integrering av innehåll från tredje part.
För att integrera innehåll från tredje part samlas data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare) in via videopluginet från Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA ("Vimeo"), överförs till Vimeo och behandlas sedan av Vimeo. Databehandlingen sker på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 i DSGVO. Google Analytics integreras automatiskt i Vimeos videoplugin. I syfte att analysera webbplatsen samlar Google Analytics automatiskt in och lagrar data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om din användning av vår webbplats), från vilka användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Cookies kan användas för detta ändamål. Google Analytics är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Den information som samlas in automatiskt av Google om din användning av vår webbplats överförs till och lagras av Google på servrar som drivs av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Din IP-adress förkortas innan den lagras på Googles servrar genom att aktivera IP-anonymisering. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Vi har inget inflytande över eller tillgång till Vimeos databehandling, inklusive inställningar och resultat av Google Analytics. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete bygger på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd.

8. Kontaktalternativ och dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • I enlighet med artikel 15 i DSGVO har du rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den omfattning som anges där;
 • i enlighet med artikel 16 i DSGVO, rätten att kräva att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi lagrat hos oss korrigeras utan dröjsmål;
 • i enlighet med artikel 17 i GDPR, rätten att begära radering av dina personuppgifter som lagrats av oss, såvida inte fortsatt behandling är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet.
  • för utövandet av yttrande- och informationsfriheten;
  • för att uppfylla en rättslig förpliktelse;
  • av hänsyn till allmänintresset, eller
  • att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • i enlighet med artikel 18 i DSGVO, rätten att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån som
  • du bestrider uppgifternas riktighet;
  • Behandlingen är olaglig, men du motsätter dig att den raderas;
  • vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
  • du har motsatt dig behandlingen i enlighet med artikel 21 i DSGVO;
 • i enlighet med artikel 20 i DSGVO, rätten att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig;
 • i enlighet med artikel 77 i DSGVO, rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. I regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostadsort eller arbetsplats eller vårt företags huvudkontor för detta ändamål.

Om du har några frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, om du vill ha information, korrigering, begränsning eller radering av uppgifter, samt om du vill återkalla ett lämnat samtycke eller invända mot en viss användning av uppgifter, vänligen kontakta oss direkt via kontaktuppgifterna i vår impressum.

Rätt till invändningar

I den mån vi behandlar personuppgifter enligt ovan för att skydda våra legitima intressen som råder inom ramen för en intresseavvägning kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen sker för direktmarknadsföring kan du när som helst utöva denna rättighet på det sätt som beskrivs ovan. Om behandlingen sker för andra ändamål har du endast rätt att göra invändningar av skäl som rör din särskilda situation.

När du har utnyttjat din rätt till invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen sker för direkt marknadsföring. Då kommer vi inte att behandla dina personuppgifter vidare i detta syfte.