DHL:s GoGreen-initiativ: Hållbar sjöfart och klimatskydd i samarbete med Smukbird

DHL:s GoGreen-initiativ: Hållbar sjöfart och klimatskydd i samarbete med Smukbird

DHL GoGreen och Smukbird: Hållbart partnerskap för miljövänlig frakt

I en tid då klimatförändringarna utgör enorma utmaningar för vår planet är det uppmuntrande att se hur företag som DHL Group konsekvent följer hållbarhetens väg. Med sitt innovativa GoGreen-program har de satt standarder sedan 2011 och gjort det tydligt hur viktigt hållbarhet och miljöskydd är.

GoGreen:
CO2-neutralare Versandmeilenstein

Under 2011 introducerade DHL ett banbrytande tillvägagångssätt för att skicka alla sina privatkunders nationella paket på ett CO2-neutralt sätt.
Detta görs genom investeringar i globala klimatskyddsprojekt och ger ett betydande bidrag till att skydda våra miljö. Från och med juli 2022 kommer denna exemplariska praxis till och med att utökas till att omfatta internationella försändelser för privatkunder.

DHL:s mål:
Noll utsläpp till 2050

DHL Groups vision är att minska alla logistikrelaterade utsläpp till noll till 2050. För att uppnå detta ambitiösa mål har DHL lanserat ett omfattande hållbarhetsprogram i Tyskland. DHL kan dock inte uppnå detta mål ensam.

Alla kan ge ett bidrag

Det speciella med detta initiativ är att du som Smukbird-kund har möjlighet att aktivt delta i detta uppdrag. Genom att skicka med GoGreen ser vi till att dina försändelser är klimatneutrala. Växthusgaser kompenseras inte bara, utan reduceras aktivt.

Smukbird och DHL:
Ett partnerskap för miljön

På Smukbird delar vi tron ​​att vi alla har ett ansvar för vår miljö. Att skicka våra hållbara produkter via DHL GoGreen är ett steg i rätt riktning för att minimera fraktens påverkan på miljön. Vi uppmuntrar dig att använda dessa miljövänliga tjänster och aktivt bidra till att minska utsläppen.

DHL GoGreen och GoGreen Plus är utmärkta exempel på den positiva inverkan som företag kan ha på hållbarhet och miljöskydd. Tillsammans kan vi forma en hållbar framtid och skydda vår planet. Varje litet steg räknas och vi på Smukbird är stolta över att vara en del av denna rörelse. Låt oss göra världen lite grönare tillsammans och bevara den för framtida generationer.